Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

Oferta studiów podyplomowych:

II EDYCJA!

Business Coaching
ulotka studiów podyplomowych


Wymagane dokumenty:

  • podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania),
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia dowodowe,
  • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  • inne dokumenty, związane ze specyfika danych studiów podyplomowych, podane w zasadach rekrutacji.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą do jednostki organizującej studia podyplomowe (adresy podane przy opisach danych studiów podyplomowych).

Załączniki:
Regulamin studiów podyplomowych
Podanie - kwestionariusz kandydata


Więcej informacji:
Dziekanat ds. Studenckich w Gorzowie Wlkp.:

ul. Myśliborska 30,
pok. 100
tel: 91 444 1083