Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

Opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia  31 maja 2016 r.,

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2016/2017.

Załącznik:  Zarządzenie nr 28/2016 Rektora US
Załącznik: Gorzów 

 

UCHWAŁA NR 73/2016 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017. 

Załącznik: Uchwała nr 73/2016 Senatu US

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 lutego 2013 r.,
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów i ukończenia studiów na Uniwersytecie Szczecińskim.

Załącznik: Zarządzenie nr 6/2013 Rektora US

 

Wykaz opłat dla poszczególnych kierunków w roku akademickim 2016/2017:
Kierunek: Administracja- studia niestacjonarne I stopnia- I rok
Kierunek: Finanse i rachunkowość- studia niestacjonarne I stopnia- I rok
Kierunek: Ekonomia- studia niestacjonarne II stopnia- I rok
Kierunek: Ekonomia- studia niestacjonarne II stopnia- II rok
Kierunek: Administracja- studia niestacjonarne II stopnia- I rok
Kierunek: Administracja- studia niestacjonarne II stopnia- II rok

 

 Terminy wnoszenia opłat semestralnych:
Opłata jednorazowa:
- semestr zimowy do 10.10- dotyczy II roku/ do 30.10- dotyczy I roku
- semestr letni do 10.03

Opłata w 2 ratach:
* semestr zimowy:
- I rata do 10.10- dotyczy II roku/ do 30.10- dotyczy I roku
- II rata do 10.12
* semestr letni:
- I rata do 10.03
- II rata do 10.05

Opłata w 3 ratach:
* semestr zimowy:
- I rata do 10.10- dotyczy II roku/ do 30.10- dotyczy I roku
- II rata do 10.11
- III rata do 20.01
* semestr letni:
- I rata do 10.03
- II rata do 10.04
- III rata do 10.06

Opłata w 4 ratach:
*  semestr zimowy:
- I rata do 10.10- dotyczy II roku/ do 30.10- dotyczy I roku
- II rata do 10.11
- III rata do 10.12
- IV rata do 20.01
* semestr letni:
- I rata do 10.03
- II rata do 10.04
- III rata do 10.05
- IV rata do 10.06

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2015 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości opłat zaświadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2015/2016

Załącznik: Zarządzenie nr 42/2015 Rektora US
Załącznik: Gorzów

 

UCHWAŁA NR 51/2015 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z 26 maja 2015 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016. 

Załącznik: Uchwała nr 51/2015 Senatu US