Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

W roku akademickim 2017/2018 Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO w Gorzowie Wielkopolskim oferuje studia na kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Komunikacja Medialna i Wizerunkowa, Ekonomia. Rekrutacja rozpoczyna się 12 czerwca 2017. Warunki rekrutacji i szczegółowy terminarz są dostępne na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego

 1 NABÓR

Pierwszy etap pierwszego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 3 lipca. Pierwszy etap pierwszego naboru na studia  II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne rozpocznie się  12 czerwca i potrwa do 18 sierpnia. Kandydaci na studia muszą zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów https://e-rekrutacja.univ.szczecin.pl i wybrać kierunek studiów, na którym chcą studiować.  

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają: 

- na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 7 lipca 
- na studia  II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 23 sierpnia.

Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone: 

- na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 19 lipca 
- na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 31 sierpnia.

1. Studia pierwszego stopnia (sprawdź)

a) Kierunek - Finanse i rachunkowość - profil praktyczny
Finanse w administracji publicznej
Rachunkowość jednostek gospodarczych

b) Kierunek- Komunikacja medialna i wizerunkowa- profil praktyczny
Specjalności:
Public relations
Glokalność
Dziennikarstwo kulturalne i społeczne

c) Kierunek- Administracja- profil ogólnoakademicki
Specjalności:
Administracja publiczna
Administracja gospodarcza

2. Studia drugiego stopnia (sprawdź)

Kierunek - Ekonomia- profil ogólnoakademicki
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Specjalności:
Ekonomika usług logistycznych
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Kierunek - Administracja- profil ogólnoakademicki
Specjalności:
Administracja ogólna
Administracja gospodarcza
Służby publiczne

2 NABÓR

Pierwszy etap drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 10 lipca i potrwa do 18 sierpnia. Pierwszy etap drugiego naboru na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 15 września.

3 NABÓR

Pierwszy etap trzeciego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 15 września.