Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

1. Studia pierwszego stopnia

a) Kierunek - Finanse i rachunkowość - profil praktyczny
Finanse w administracji publicznej
Rachunkowość jednostek gospodarczych

b) Kierunek- Komunikacja medialna i wizerunkowa- profil praktyczny
Specjalności:
Public relations
Glokalność
Dziennikarstwo kulturalne i społeczne

c) Kierunek- Administracja- profil ogólnoakademicki
Specjalności:
Administracja publiczna
Administracja gospodarcza

2. Studia drugiego stopnia

Kierunek - Ekonomia- profil ogólnoakademicki
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Specjalności:
Ekonomiak usług logistycznych
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Kierunek - Administracja- profil ogólnoakademicki
Specjalności:
Administracja ogólna
Administracja gospodarcza
Służby publiczne