Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

logo

Działalność w roku 2016

logo Radio Gorzów

Dnia 17 maja 2016 roku na Zamiejscowym Wydziale Społeczno- Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się I Forum Administracji zatytułowane: „Administracja w Polsce- geneza, współczesne uwarunkowania prawne, praktyka funkcjonowania, rynek pracy

Spotkanie było okazją do spotkania studentów, wykładowców, przedstawicieli Samorządu Studenckiego ZWSE US, oraz pracowników administracji, którzy przedstawili słuchaczom ze swojej strony czym zajmują się urzędy, jakie mają kompetencje, oraz czy absolwenci administracji mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach państwowych.

Forum otworzył dr Karol Sroka, który w syntetyczny sposób omówił istotne uwarunkowania efektywnego wykorzystywania metod i technologii teleinformatycznych w instytucjach administrujących Szczególną uwagę zwrócił na problem identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników sieci teleinformatycznych administracji publicznej.

Następnie dr Wiesław Sieciński wprowadził nas w historię przemian współczesnej administracji. Geneza i kierunki przemian administracji to zagadnienie niezwykle ważne. Obrazuje ono jak na przestrzeni lat kształtowała i zmieniała się administracja.

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel pracowników administracji mgr inż. Roman Rutkowski - zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. Przedstawił on w niezwykle ciekawy sposób problemy gorzowskiego rynku pracy, formy aktywizacji osób bezrobotnych, oraz możliwości wsparcia absolwentów ze środków Funduszy Pracy. Obecni na Forum słuchacze mogli się dowiedzieć, jak funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy, jak aktywizuje osoby bezrobotne, jaką pomoc oferuje Urząd przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej (dotyczy to głównie młodych osób, które zaczynają swoją karierę zawodową), oraz dlaczego warto się kształcić, kontynuować edukację. Zapewnił słuchaczy, że dzięki lepszemu wykształceniu mają lepszą pozycję na rynku pracy.

           Następnie głos zabrał Pan mgr Krzysztof Zabiełowicz - Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp). Nasz szanowny gość poruszył aspekty ochrony danych osobowych, przestawił najważniejsze elementy prawa podatkowego. Owe prawo jest szerokie i skomplikowane, jednak wystąpienie było niezwykle interesujące, ponieważ zwracało uwagę na bezpieczeństwo związane z podatkami (formy opodatkowania, dlaczego warto znać przepisy prawa podatkowego). Pan Krzysztof Zabiełowicz przedstawił funkcjonowanie Urzędu Skarbowego (zadania i obowiązki), oraz zwrócił uwagę na bardzo istotny fakt, że absolwenci kierunku Administracja mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach państwowych związanych z prawem finansowym czy podatkowym a więc m.in. w Urzędzie Skarbowym.

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego ZWSE US w Gorzowie Wlkp.- Agnieszka Siuda, oraz Adrian Bujak ocenili oczami studentów program kształcenia na kierunku administracja. Studenci specjalności administracja ogólna i służby publiczne prowadzonych w ramach kierunku Administracja przedstawili tematykę i zakres przedmiotów na kierunku administracja, ocenili ich przydatność także z punktu w aspekcie aktualnej sytuacji studentów i absolwentów administracji na rynku pracy. Przedstawili zalety i wady studiowania na kierunku administracja. Członkowie Samorządu zwrócili uwagę na fakt, iż warto angażować się w życie studenckie na uczelni poprzez pracę w Samorządzie Studenckim, w Kole Naukowym czy skorzystać z możliwości pisania artykułów naukowych i rozwijanie swoich pasji.

Doktor Antoni Rost omówił istotne problemy funkcjonowania współczesnej administracji samorządowej. Przedstawił zmiany w organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce oraz ocenił kierunek i efekty tych zmian. .

Na koniec opiekun Koła Naukowego ZWSE US w Gorzowie Wlkp. doktor Andrzej Kwiatkowski przybliżył słuchaczom istotne problemy funkcjonowania współczesnej administracji samorządowej. Było to ciekawe uzupełnienie wystąpienia Pana dr Antoniego Rosta. Wykładowca zwrócił uwagę na problemy dotyczące działania samorządu, dysproporcje na polu wynagrodzeń włodarzy miast, oraz ogólnych problemów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce (m.in. korupcji czy nepotyzmu).

Radio Gorzów, objęło nasze warsztaty patronatem informacyjnym. Przeprowadzono wywiad z organizatorką I Forum Administracji Katarzyną Woińską. Krótki wywiad możemy wysłuchać na stronach internetowych Radia Gorzów.

Jesteśmy przekonani, że Forum Administracji na naszej Uczelni będzie odbywać się w sposób cykliczny. Jest to doskonała forma na wymianę poglądów, informacji przekonujących słuchaczy iż warto podejmować studia ,szczególnie na kierunku administracja aby dokształcać się, poszerzać swoją wiedzę i horyzonty.

           

      

W poniedziałek, 4 kwietnia w auli ZWSE Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim, z inicjatywy studentów - założycieli koła naukowego odbyły się warsztaty Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego”. Spotkanie to było adresowane przede wszystkim dla studentów studiów II stopnia kierunku Administracja, dla których była to okazja do powtórzenia podstawowych wiadomości z zakresu nauki o administracjiTematyka spotkania dotyczyła uwarunkowań prawnych i praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

W pierwszej części spotkania, uczestnicy warsztatów mogli wysłuchać interesujących wypowiedzi Antoniego Sołtysa - członka Zarządu Powiatu Gorzowskiego i Romana Króla - przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego. Nasi goście skupili się na efektach realizacji zadań przez organy samorządu lokalnego, które zilustrowali konkretnymi przykładami.

W drugiej części doktor Antoni Rost przedstawił konstytucyjne uregulowania dotyczące samorządu, a doktor Andrzej Kwiatkowski analizował aspekty prawne współpracy organów samorządu gminy i powiatu. Na zakończenie dr Karol Sroka zwrócił uwagę na bardzo istotny z punktu widzenia elektronicznej administracji problem identyfikacji i uwierzytelnienie jej użytkowników.

Radio Gorzów, które objęło nasze warsztaty patronatem informacyjnym przeprowadziło wywiad z organizatorką Katarzyną Woińską który możemy wysłuchać na stronach internetowych Radia Gorzów.

Jesteśmy pewni, że tego typu bardzo cenne dydaktycznie i udane inicjatywy studenckie będą odbywały się w sposób cykliczny oraz będą organizowane przez jak najliczniejszą grupę studentów naszego wydziału.

radio

 

Działalność w roku 2014

1. Wizyta studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie

kolo naukowe 01

Spotkanie odbyło się 5.06.2014 r. z udziałem Naczelnika Urzędu Skarbowego- Adam Andrzejewski
Gościli na nim (kolejno):
opiekun Koła Naukowego - dr Teresa Królikowska,
członkini Koła Naukowego - Justyna Kadziewicz,
Prodziekan Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego - dr Jarosław Narękiewicz,
członkini Koła Naukowego - Katarzyna Rozbejko,
członkini Koła Naukowego - Marta Kozłowska,
członki Koła Naukowego - Joanna Ostańska.

kolo naukowe 02

2. Koło Podatkowe Maksus w TVP Gorzów Wielkopolski:

Kalejdoskop 07.03.2014, Koło Podatkowe, goście: dr Teresa Królikowska - opiekunka koła i Joanna Ostańska członkini koła

3. Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. zamieścił na stronie internetowej poniższą informację:

Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. (woj. lubuskie) gościł naukowców ze Szczecina


Działalność w roku 2013

1. Uczestnictwo w akcjach „Policzymy Twoje Podatki – Wypełnimy Twój PIT za darmo” i „Dyżury Podatkowe”. Organizatorem pierwszego przedsięwzięcia była Galeria Handlowa „Askana” , z udziałem partnera strategicznego – Urzędu Skarbowego W Gorzowie Wlkp., natomiast druga akcja zorganizowana została przez Urzędu Skarbowego W Gorzowie Wlkp. oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Uczestnictwo w wielodniowych szkoleniach w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp. przygotowujących do wzięcia udziału w w/w akcjach. Członkowie koła otrzymali za to zaangażowanie, uznane za ogromne, z rąk Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie WLKP imienne CERTYFIKATY JAKOŚCI WG PN-EN ISO 9001-2009.

3. Nawiązania współpracy z Biurem o Doradców Podatkowych Tomasz &Rafał Ziółkowscy sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. (pisemne, imienne podziękowania za uczestnictwo w kontaktach z podatnikami).

4. Wystąpienie na Konferencji Naukowej „Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów” zorganizowanej w ZWSE Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie WLKP 24 maja 2013 roku. (Dwa artykuły naukowe, przekazane do publikacji w ZN USZ).

5. Przygotowanie i przeprowadzenie 06.12.2014r. Warsztatów „Świadomy podatnik” dla studentów ZWSE Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie WLKP, z udziałem Pracowników ZWSE USZ Pani Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie WLKP.

6. Przygotowanie i przeprowadzenie „Mini – Debat” na spotkaniach koła na temat :
- niepotrzebnych podatków i wprowadzonych opłat,
- straży miejskiej, jej istoty i celowości,
- ciekawych podatków na świecie,
- historii podatków,
- podatku dochodowego (wypełnianie PIT-ów),
- strefy płatnego parkowania.


GALERIA ZDJĘĆ Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO:
kolo naukowe fot01

kolo naukowe fot02

kolo naukowe fot03

kolo naukowe fot04

kolo naukowe fot05

kolo naukowe fot06

kolo naukowe fot07

kolo naukowe fot08

kolo naukowe fot09

kolo naukowe fot10