Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

Katedra Nauk o Administracji

Badania naukowe

Główne kierunki badań realizowanych w ramach Katedry Nauk o Administracji obejmują problematykę zarządzania zasobami w administracji publicznej, w tym zasobami informacyjnymi przy wykorzystaniu środków technicznych i programowych teleinformatyki, zagadnienia dotyczące prawa i postępowania administracyjnego w tym prawa dowodowego, historii administracji, prawa konstytucyjnego, problemów stosowania polskiej Konstytucji, problematykę dotyczącą ochrony prawnej małoletniego, w tym związanego z tą ochroną zakresu ingerencji sądu oraz pomocy ze strony innych podmiotów, w tym zwłaszcza organów pozasądowych. Wyniki tychże prac są publikowane w roczniku Studia Administracyjne

 

Pracownicy Katedry Nauk o Administracji