Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

Jakość kształcenia

Zapewnianie jakości kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim obejmuje planowane i systematyczne działania bezpośrednio związane z utrzymaniem i podwyższeniem jakości kształcenia.
Jakość kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim rozumiana jest przede wszystkim jako realizacja zamierzonych efektów kształcenia (zdobywanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji), zapewnienie zgodności programu kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, a także reakcja wykładowców, władz i pracowników administracyjnych Wydziału na oczekiwania studentów, zapewnienie dogodnych warunków nauki i pracy studentom, wykładowcom i pracownikom administracyjnym, zaangażowanie studentów w zajęcia.

wykres

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia
- WSZJK 2017/2018
- praca dyplomowa
- procedura antyplagiatowa
- egzamin dyplomowy

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia:
Przewodniczący, powołany przez dziekana Wydziału: dr hab. prof. US Marek Suchanek
Członek zespołu (nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale): dr Jarosław Narękiewicz
Członek zespołu (nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale): dr Karol Sroka
Koordynator wydziałowy do spraw wymiany studentów: dr Wiesław Sieciński
Przedstawiciel studentów – wskazany przez Wydziałową Radę Samorządu

Ankietyzacja
- zasady ankietyzacji,
- formularz ankiety,
- zasady analizy i publikowania wyników
- wyniki badań ankietowych w roku akademickim 2015/2016
- wyniki badań ankietowych w roku akademickim 2016/2017