Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

Pracownicy Katedry Ekonomii

Katedra Ekonomii

Kierownik Katedry Ekonomii: dr hab. prof. US Janusz Korol


Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Ekonomii:
prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński
dr Anna Buczkowska
dr Wiesława Kostanciak
dr Marek Mazur
dr Jarosław Narękiewicz