Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

Wymogi dotyczące egzaminu dyplomowego

Opublikowano: środa, 02, marzec 2016

Formalności związane z przystąpieniem studentów do egzaminu dyplomowego:

1. Sprawdzenie przed wydrukiem pracy dyplomowej w programie antyplagiatowym (dziekanat- wysłana na adres e-mail praca w programie Word/promotor- kwestia do ustalenia).

2. Dostarczenie pracy dyplomowej w formie:
a) 1 egzemplarz- wersja bindowana (miękka oprawa), wydruk obustronny + płyta cd z nagraną pracą w programie Word (płyta podpisana imieniem i nazwiskiem),
b) 1 egzemplarz- wersja w twardej oprawie, wydruk jednostronny (kolor okładki do wyboru).

3. Strona tytułowa

4. Oświadczenia do pracy dyplomowej:
- oświadczenie o napisaniu pracy dyplomowej,
- oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej- wyrażenie zgody lub oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej- o nie wyrażeniu zgody,
(umieszczone za stroną tytułową w pracy dyplomowej, wypełnione i podpisane).

4. Student wraz z pracą dyplomową składa:
- 4 sztuki zdjęć (kolorowe/czarno- białe- do wyboru studenta) o wymiarze 4,5x6,5,
- kartę obiegową,
- wypełniony druk- monitorowanie karier zawodowych absolwentów- druk znajduje się na platformie e-dziekanat na indywidualnym koncie studenta,
- uiszczenie opłaty za dyplom w wysokości 60,00 zł- faktura do pobrania z platformy e-dziekanat na indywidualnym koncie studenta (prosimy o kontakt z dziekanatem),
- zwrot legitymacji studenckiej.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone nie później niż 14 dni przed obroną. 
Niezłożenie w/w dokumentów skutkuje 
niemożliwością przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.
Egzamin dyplomowy winien odbyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

Informacje dodatkowe: