Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

WAŻNY KOMUNIKAT DO STUDENTÓW KTÓRZY UZYSKALI ZGODĘ NA INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW

Opublikowano: piątek, 09, grudzień 2016

Wszystkim studentom ZWS-E US którzy korzystają z Indywidualnej Organizacji Studiów przypominamy o zbliżającej się sesji egzaminacyjnej.

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) umożliwia studentom wykonującym pracę zawodową lub/i mieszkającym w znacznej odległości od siedziby Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim studiowanie w trybie stacjonarnym (tzw. dziennym).

Korzystanie z udogodnienia jakim jest Indywidualna Organizacja Studiów nakłada na każdego studenta IOS obowiązek wykazania się inicjatywą w zakresie ustalenia z wykładowcami wymaganych programem studiów wiedzy i umiejętności, które są podstawą zaliczenia danego przedmiotu a następnie ich samodzielnego opanowania. IOS nie może powodować jakiejkolwiek zmiany lub obniżenia wymagań merytorycznych obowiązujących dla danego przedmiotu.

Podstawową zasadą jest obowiązek zaliczania wszystkich egzaminów i zaliczeń sesyjnych w terminach i formie identycznej jak grupa studencka do której dany student jest przypisany.

Wg informacji uzyskanych od wykładowców część studentów IOS nie wykazuje wystarczającej aktywności w zakresie ustalenia wymagań merytorycznych co biorąc pod uwagę zbliżającą się sesję egzaminacyjną może być przyczyną powstania zaległości, których nadrobienie stanie się niemożliwe.

Zobowiązuje wszystkich studentów IOS do niezwłocznego ustalenia zagadnień merytorycznych, zasad zaliczania przedmiotów i rozpoczęcia intensywnych przygotowań do sesji egzaminacyjnej.

Karol Sroka prodziekan