Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

Wzór wypełniania indeksu

Opublikowano: środa, 27, kwiecień 2016

Wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia indeksu zawarte są w karcie okresowych osiągnięć studenta (nazwisko wykładającego, liczba godzin zajęć, pkt. ECTS).
Do indeksu należy wpisać przedmioty zgodnie z kolejnością ich występowania na karcie okresowych osiągnięć studenta.
Uwaga: od bieżącego semestru do indeksu wpisywane są WSZYSTKIE formy zaliczenia przedmiotu tj. laboratoria, ćwiczenia, wykłady oraz ocena końcowa.
Ocena końcowa dla przedmiotów kończących się zaliczeniem powinna być wpisana w kolumnie „Zaliczenie", natomiast dla przedmiotów kończących się egzaminem - w kolumnie „Egzamin".

Wzór wypełniania indeksu 1
Wzór wypełniania indeksu 2
Wzór karty1
Wzór karty2
Wzór karty3
Wzór karty4