Dziekanat

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 91 444 10 83
fax: 91 444 14 92

Ostateczny termin zaliczenia Szkolenia BHP i P.Poż.

Opublikowano: poniedziałek, 22, maj 2017

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy, że n/w Studenci przytoczeni z nr albumu proszeni są o ponowne zalogowanie się w e-Dziekanacie i wypełnienie testu ze Szkolenie BHP i P.Poż. do 29 maja 2017 r. do godz. 12:00, w przeciwnym razie pozostaną skierowani na powtarzanie przedmiotu w semestrze zimowym, roku akademickim 2017/2017.

LISTA:

204631

203928

218306

198887

218322

218328

218834

218321

218330

218833

218315

218334

213607

218874

218317

218335

216818

218343

219392

seminarium dyplomowe 26/05/2017 i 2/06/2017.

Opublikowano: piątek, 19, maj 2017

Szanowni Seminarzyści, 

w imieniu Pana Profesora J. Dudzińskiego pragnę poinformować, że seminaria dyplomowe z dnia 26 maja i 2 czerwca br. zostają odwołane.

Wyniki egzaminu z ZZL!!!

Opublikowano: wtorek, 16, maj 2017

Wyniki z egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Zarządzanie zasobami ludzkimi" u Pani dr hab. Ewy Mazur-Wierzbickiej:

nr albumu: 206861 - ocena 3,0

nr albumu: 218869 - ocena 3,5

nr albumu: 219688 - ocena 3,0

nr albumu: 219391 - ocena 3,5

nr albumu: 218314 - ocena 3,0

nr albumu: 208602 - ocena 2,0

nr albumu: 206864 - ocena 2,0

Wolne od zajęć dydaktycznych!!!

Opublikowano: wtorek, 16, maj 2017

Dziekanat  informuje, że "ustanawia się dzień 25 maja 2017 r. Dniem Sportu oraz Dniem Rektorskim dla studentów i i nauczycieli akademickich, tym samym jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych" (Zarządzenie nr 100/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego)

Komunikat dla Studentów!

Opublikowano: piątek, 12, maj 2017

Dziekanat informuje, że zajęcia z dr hab. prof. US T. Smolińskim z 13 i 14 maja 2017 r. zostają odwołane.

Formalności związane z pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym

Opublikowano: piątek, 12, maj 2017

Informujemy, że na stronie naszego wydziału (Studia - nformacje do pobrania - formalności..) opublikowano szczegółowe informacje dotyczące formalności związanych z pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym.

Wybory do Samorządu Studenckiego

Opublikowano: poniedziałek, 08, maj 2017

wybory

Ważna informacja dla wszystkich studentów ZWS-E US w Gorzowie Wielkopolskim

Opublikowano: poniedziałek, 01, maj 2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ogłosiło konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

Mamy możliwość uzyskania dla ZWS-E US w Gorzowie Wielkopolskim środków finansowych przeznaczonych na działania rozwijające wiedzę i umiejętności studentów które są ważne z punktu widzenia rynku pracy. W praktyce polegałoby to na dofinansowaniu różnych kursów i staży związanych z uzyskiwaniem przez studentów potrzebnych kompetencji zawodowych, np. dofinansowaniem atrakcyjnych staży w formie wynagrodzienia dla studeńtów i przedstawiciela instytucji przyjmującej studentów na staż.

W celu sprecyzowania oczekiwań studentów w zakresie działań wydziału które mogą pomóc absolwentom zdobyć atrakcyjną pracę prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety.

Ze względu na terminy związane z tym bardzo korzystnym dla studentów naszego wydziału przedsięwzięciem prosimy o jak najszybsze wypełnianie ankiet.

Kwestionariusze ankiety są dostępne w dziekanacie.

Można także pobrać kwestionariusz (pobierz), wypełnić i złożyć w dziekanacie.